PLANIRANJE PORODICE Planiranje porodice podrazumeva aktivnosti kojima bračni parovi, u reproduktivnom periodu, određuju, broj željene dece, vreme rađanja i razmak između dva porođaja. Najbolji period za rađanje dece kod žena je od 18 do 25 godina ( najkasnije do 35-e godine za prvo dete ) u suprotnom se povećava broj komplikacija kod majke, češći su spontani pobačaji, […]

Read More

Call Now Button